Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η σελίδα «artmarkella» έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην δικτυακή τοποθεσία www.artmarkella.com ή gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχετε.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στοιχεία που συγκεντρώνουμε από εσάς
Κατά κανόνα, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την δικτυακή τοποθεσία www.artmarkella.com ή gr χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία.

Υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που ζητήσετε. Η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε e-mail με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το όνομά σας και Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς
Κατά την επίσκεψη στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να συλλεγούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν το «artmarkella» στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες του. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών και ιδίως μέσω των λεγομένων «cookies» και των «Google Αnalytics», που αποτελούν ειδικές τεχνολογίες, οι οποίες δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

Cookies
Ο παρών ιστοχώρος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων όπως π.χ. newsletters. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Διαβάστε αναλυτικά για τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies όταν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla Firefox. Για γενικές οδηγίες διαχείρισης των cookies (μόνο στα αγγλικά) διαβάστε εδώ!

Σύνδεσμοι σε άλλα sites
Ο παρόν ιστοχώρος ενδεχομένως να περιλαμβάνει links (Σύνδεσμους) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ο παρών ιστοχώρος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Google Analytics
Ο νόμιμος κάτοχος ή/και διαχειριστής του παρόντος ιστοχώρου ενδέχεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία «Google Analytics» που παρέχει στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα κάθε ιστοχώρου. Διαβάστε αναλυτικά για την συγκεκριμένη υπηρεσία εδώ.

H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies», δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου.

Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου γενικά.

Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του «artmarkella» πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.
Στην περίπτωση όπου γνωστοποιήσετε οικειοθελώς άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για παράδειγμα, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών ή μέσω e-mail), κατά κανόνα θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων κατά τη συγκέντρωση. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρείχατε ή τα οποία συγκεντρώνουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας για την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, ή την παροχή των υπηρεσιών που μας ζητήσετε.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν
Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης
Οι χρήστες της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το «artmarkella» ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στην σελίδα «Επικοινωνία» να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.